Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre

Petar Krvarić
04.09.2023.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Importanne Centar d.o.o., Trg Ante Starčevića 7, 10 000 Zagreb, OIB 85644690123 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“), donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„U Importanne Centru kupuj, u Dubrovnik i Istanbul putuj!“
(u daljnjem tekstu: „Nagradna igra“)

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Importanne Centar d.o.o., Trg Ante Starčevića 7, 10 000 Zagreb, OIB 85644690123.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 4. 9. 2023. do 31. 10. 2023. u svim trgovinama i ugostiteljskim objektima u Importanne Centru u Zagrebu. Popis svih objekata bit će objavljen uz pravila nagradne igre.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promocije Importanne Centra i povećanje prodaje u trgovinama i ugostiteljskim objektima.

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe sa stalnim prebivalištem ili boravištem i poštanskom adresom u Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i tvrtki koje pružaju usluge u sklopu nagradnog fonda i provedbe nagradne igre: Turkish Airlines, Importanne d.o.o., Importanne Centar d.o.o., Importanne Gallerija d.o.o., Simplex Electric d.o.o., Royal Hotels & Resort d.o.o., New Level d.o.o. kao i vlasnici te djelatnici trgovina zakupaca u Importanne Centru te članovi njihovih užih obitelji.

Pojedinci koji ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri ili postupaju protivno pravilima, neće biti uključeni u nagradnu igru. Sudionik koji ispunjava određene uvjete za osvajanje nagrade, a koje je rezultat npr. davanja lažnih informacija, neće postati dobitnik nagradne igre i imati pravo na nagradu. Sudionik nagradne igre bit će isključen ako Priređivač sazna ili ima legitimne sumnje u prijevaru i drugo kazneno djelo sudionika ili druge osobe koja je pomogla sudioniku u dobivanju nagrade. Priređivač zadržava pravo diskvalificirati sudionika iz daljnjeg sudjelovanja ako imaju legitimne sumnje da je izvršena prijevara ili bilo koje drugo kažnjivo djelo, čak i preko treće osobe.

Članak 5. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda ili usluge u minimalnoj vrijednosti od 10 € / 75,35 kn za vrijeme trajanja nagradne igre, u bilo kojoj trgovini ili ugostiteljskom objektu u sklopu Importanne Centra u Zagrebu o čemu je potrebno sačuvati račun kao dokaz kupnje s kojim se može sudjelovati u nagradnoj igri.

Sudjelovanje se ostvaruje na jedan od načina:

 • Slanjem SMS-a sadržaja: IMPORTANNE, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto) na broj 60777. Cijena SMS poruke je 0,32 € / 2,40 kn, PDV uključen.

ili

 • Ispunjavanjem obrasca na internetskoj stranici www.importannecentar.hr (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, ulicu i kućni broj, poštanski broj i mjesto i kontakt broj mobitela).

Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini broj računa može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • Putovanje u Dubrovnik za dvije osobe vrijednosti 1.022,50 € / 7.704,03 kn

(Royal Hotels & Resort, 5 noćenja s doručkom i večerom u smještajnoj jedinici za dvije osobe u hotelu visoke kategorije, Zrakoplovne karte ZAG-DBV-ZAG, povratni transfer of zračne luke Dubrovnik do hotela.)

 • Turkish Airlines, 2 x povratna aviokarta ZAG-IST-ZAG vrijednosti 112,00 € / 843,86 kn
 • Restoran Centro, večera u 3 slijeda za 2 osobe u vrijednosti 100,00 € / 753,45 kn
 • Deichmann, jednokratna kupnja u vrijednosti 100,00 € / 753,45 kn
 • Giovanni, jednokratna kupnja u vrijednosti 100,00 € / 753,45 kn
 • Butik Stil, jednokratna kupnja u vrijednosti 100,00 € / 753,45 kn
 • Proxima Informatika, jednokratna kupnja u vrijednosti 100,00 € / 753,45 kn
 • Twister, jednokratna kupnja u vrijednosti 100,00 € / 753,45 kn
 • PanPek , loyalty bodovi na PanPek aplikaciji u vrijednosti 100,00 € / 753,45 kn
 • Vava Shop, jednokratna kupnja u vrijednosti 100,00 € / 753,45 kn
 • Heta 1892, jednokratna kupnja u vrijednosti 100,00 € / 753,45 kn
 • dm darovna kartica vrijednosti 30,00 € / 226,04 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 2.064,50 € / 15.554,98 kn. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada će biti održano 2. 11. 2023. na adresi Galleria Business Centar, Trg Drage Iblera 10, Zagreb.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internetskoj stranici www.importannecentar.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja pri čemu će dobiti informaciju o načinu preuzimanja nagrade. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internetskoj stranici www.importannecentar.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici www.importannecentar.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem prijave na nagradnu igru, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da kao Voditelj obrade osobnih podataka prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Izvršitelj obrade osobnih podataka je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Prikupljeni osobni podaci sudionika čuvat će se do završetka Nagradne igre te 120 dana po završetku Nagradne igre, nakon čega će biti trajno obrisani. Svaki sudionik, u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, ima pravo na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade svojih osobnih podataka, pravo na ulaganje prigovora na obradu podataka i pravo na dobivanje informacije obrađuju li se osobni podaci sudionika te pristup tim podacima. Prigovor na obradu osobnih podataka Sudionik može podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Sudionici mogu svoja prava ostvariti obraćanjem službeniku za zaštitu osobnih podataka Priređivača, na email adresu: office@importanne.hr.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/23-01/351

URBROJ: 513-07-21-01-23-2

Zagreb, 28. kolovoza 2023.

Operator SMS usluge: New Level d.o.o. Više na www.level.hr ili na 01/2882-922

PRIJAVITE SE na POVEZNICI

Podijeli ovu objavu:
linkmagnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram