Pravilnik o kućnim ljubimcima

Pravilnik o kućnim ljubimcima

Petar Krvarić
08.05.2023.

Dovođenje, kretanje i boravak kućnih ljubimaca

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuje dovođenje, kretanje i boravak kućnih ljubimaca i ostalih životinja u prostorije trgovačkog centra Importanne Centar u Zagrebu na adresi Trg Ante Starčevića 7, a odnosi se na zajedničke prostore objekta (dalje u tekstu zajedno: Centar), a koje su u vlasništvu društva Importanne d.o.o.

Članak 2.
Termin kućni ljubimac označava životinju sukladno pozitivnim odredbama Zakona o zaštiti životinja od kojih je u Centar dopušteno dozvoliti isključivo pse i/ili mačke. U Centar je zabranjeno dovoditi bilo kojeg kućnog ljubimca osim psa i/ili mačke. U Centar je zabranjeno dovoditi ostale životinje. Iznimno, a sukladno diskrecijskoj ocjeni ovlaštenog osoblja Centra i isključivo uz prethodno pismeno odobrenje istoga, u Centar je moguć dolazak i/ili boravak kućnog ljubimca koji nije pas ili mačka, ili neke druge životinje.

Članak 3.
Vlasnici i/ili posjednici kućnih ljubimaca kojima je dopušten dolazak i/ili boravak u Centar obvezni su se u Centru pridržavati kućnog reda Centra, odredbi ovog Pravilnika i pozitivnih propisa koji uređuju područje zaštite životinja, veterinarstva, zaštite prirode, javnog reda i mira. Vlasnik i/ili posjednici kućnih ljubimaca kojima je dopušten dolazak i/ili boravak u Centar mora biti osoba koja je navršila 18 godina i zakonski je odgovorna za svojeg kućnog ljubimca.

Članak 4.
Vlasnici i/ili posjednici kućnih ljubimaca kojima je dopušten dolazak i/ili boravak u Centar obvezni su se u centru ponašati odgovorno te isti ne smiju dopustiti da njihovi kućni ljubimci ometaju i/ili na bilo koji način ugrožavaju posjetitelje i/ili osoblje i/ili zaposlenike Centra i/ili zaposlenike zakupnika Centra.

Članak 5.

Psi moraju biti na uzici koja ne smije biti dulja od 150 cm i/ili ih se mora držati u rukama i/ili pripadajućoj torbi. Mačke se moraju držati u kavezu i/ili košari i/ili pripadajućoj torbi.

Članak 6.
Svi psi kojima je greben viši od 30 cm moraju imati brnjicu. Svi opasni psi, neovisno o visini grebena, moraju imati brnjicu. Veliki i opasni psi moraju biti na povodcu i nositi brnjicu kako je definirano Pravilnikom o opasnim psima u Narodnim novinama broj 19/99.

Članak 7.
Zabranjeno je dovođenje i/ili ostavljanje kućnih ljubimaca bez nadzora.

Članak 8.
Zabranjeno je okupljanje vlasnika/posjednika kućnih ljubimaca kojima je dopušten dolazak i/ili boravak u Centar sa svojim kućnim ljubimcima na jednom mjestu unutar Centra. Zabranjen je boravak kućnih ljubimaca kojima je dopušten dolazak i/ili boravak u Centar u restoranima i/ili prostorima namijenjenim za pripremu i/ili prodaju i/ili konzumaciju hrane. Zabranjen je ulazak, kretanje, boravak vlasnika/posjednika kućnih ljubimaca kojima je dopušten dolazak i/ili boravak u Centar sa više od jednog takvog kućnog ljubimca.

Članak 9.
Svaki kućni ljubimac mora biti zdrav i propisno označen te vlasnik/posjednik uz sebe mora imati dokumentaciju sukladno Zakonu o veterinarstvu.

Članak 10.
Vlasnik/posjednik kućnog ljubimca kojem je dopušten dolazak i/ili boravak u Centar je isključivo odgovoran za ponašanje kućnog ljubimca kojeg je doveo u Centar te isti odgovara za svu štetu i/ili troškove s bilo koje osnove koje kućni ljubimac na bilo koji način prouzroči, a koja je nastane Centru i/ili trećim fizičkim/ili pravnim osobama.

Članak 11.
Vlasnik/posjednik kućnog ljubimca kojem je dopušten dolazak i/ili boravak u Centar obvezan je u slučaju onečišćenja Centra od strane kućnog ljubimca isto bez odlaganja počistiti. Vlasniku/ posjedniku kućnog ljubimca kojem je dopušten dolazak i/ili boravak u Centar nije dozvoljeno hranjenje kućnog ljubimca u prostorima Centra.

Članak 12.
Vlasnik/posjednik kućnog ljubimca kojem je dopušten dolazak i/ili boravak u Centar je obvezan napustiti Centar na zahtjev osoblja Centra u slučaju ne postupanja sukladno odredbama ovog Pravilnika i/ili pozitivnih propisa koji uređuju područje zaštite životinja, veterinarstva, zaštite prirode, javnog reda i mira i/ili izazivanja osjećaja nelagode i/ili ugroženosti i/ili uplašenosti i/ili ometanja ostalih posjetitelja i/ili osoblja i/ili zaposlenika Centra i/ili zaposlenika zakupnika Centra, pri čemu osoblje Centra ima pravo diskrecijske ocjene usklađenosti ponašanja i/ili nelagode i/ili ugroženosti i/ili ometanja i/ili uplašenosti.

Članak 13.
Ulazak sa kućnim ljubimcem kojem je dopušten dolazak i/ili boravak u Centar u prostore zakupnika Centra moguć je isključivo na temelju dopuštenja zakupnika, a koje dopuštenje je isti obvezan istaknuti na ulazu u svoj prostor. U slučaju da na ulasku u prostor zakupnika nema istaknute oznake o dopuštenju ulaska, vlasnik/posjednik kućnog ljubimca obvezan je, prije ulaska u prostor, raspitati se kod zakupnika o dopuštenju ulaska i dobiti prethodno odobrenje za ulazak. U slučaju da zakupnik ne odobri ulazak, vlasnik/posjednik ne smije ući u prostor zakupa. Centar ne snosi nikakvu odgovornost za bilo koji događaj koji se dogodi za vrijeme boravka vlasnika/ posjednika kućnog ljubimca u prostoru zakupnika.

Članak 14.
Uprava Centra ovlaštena je zatražiti od posjetitelja koji ne poštuje navedena pravila da bez odgode napusti Centar. U slučaju da se posjetitelj tome odupre, zaštitari mogu udaljiti i posjetitelja i životinju iz Centra.

Članak 15.
Slijepe i slabovidne osobe imaju pravo uvesti psa vodiča, osobe u invalidskim kolicima rehabilitacijskog psa, djeca s poteškoćama u razvoju uz pratnju odgovorne osobe i terapijskog psa, a treneri pasa pse na školovanju. U Centar se ne smije uvesti i pas na socijalizaciji, ali nije dozvoljeno socijaliziranje pasa u grupama (više od jednog).

Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana objave na oglasnoj ploči i web stranici Centra.

Importanne Centar d.o.o.
Trg Ante Starčevića 7, Zagreb

Podijeli ovu objavu:
linkmagnifiercross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram